For any citation based criterion, only works that could be parsed by the CitEc project are considered. Eksportuje się głównie nadwyżki pochodzące z przetwórstwa mleczarskiego. Podatki stanowią 43% PKB, co jest poziomem nieco niższym niż w krajach skandynawskich. The Constitution of Austria uses both terms. W wyniku powstania nastąpiła krótkotrwała liberalizacja. Dokładnie Austria znajduje się pod wpływem trzech typów mas powietrza. Ważną rolę pełni autostradowa trasa tranzytowa Brenner Autobahn, prowadząca przez liczne przełęcze alpejskie do Włoch[4]. Austriacki raport oceniający zmiany klimatu 2014 (Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014) zawiera następujące wyniki[6]: W Austrii temperatura wzrosła o prawie 2 °C w okresie od 1880 do 2014 r. W tym samym okresie temperatura wzrosła globalnie tylko o 0,85 °C. Austria znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego, jednak ze względu na położenie i rzeźbę występują lokalne różnice klimatyczne. Dotychczasowe środki podjęte przez Austrię nie pokrywają oczekiwanego wkładu kraju w osiągnięcie globalnego celu 2 °C. Najważniejsze porty rzeczne na Dunaju znajdują się w Wiedniu i w Linzu. It is based on a limited sample of the research output in Economics and Finance. Comunque, dopo il collasso del comunismo , l' Austria venne sempre più coinvolta nelle questioni europee: nel 1995 entrò a far parte dell' Unione europea , e, nel 1999 , della zona dell'Euro. Government Budget in Austria averaged -2.36 percent of GDP from 1995 until 2019, reaching an all time high of 0.70 percent of GDP in 2019 and a record low of -6.10 percent of GDP in 1995. W 1907 roku przyjęto demokratyczną ordynację wyborczą[7]. Poland – Lipnik AUSTRIA JUICE Poland Sp. Our travel experts are here to assist you with planning your trip. Należy tu wymienić choćby takie nazwiska jak Ludwig van Beethoven, Antonio Salieri, Christoph Willibald Gluck czy twórców operetki Ferenca Lehára i Imre Kálmána. Welcome to the Austrian Mint, one of the world’s leading coin producers. W Austrii działa 19 uniwersytetów, z czego najważniejszą z nich jest Uniwersytet Wiedeński, założony w 1365 roku[4]. W 1192 roku do Austrii dołączono Styrię. On May 15, 1955, representatives of the governments of the Soviet Union, Great Britain, the United States, and France signed a treaty that granted Austria independence and arranged for the withdrawal of all occupation forces. ul. Problemy wewnętrzne pogłębiał nierównomierny rozwój gospodarczy i kulturalny. W najbliższych latach Austria zamierza reformować swój system edukacji na wzór istniejącego w Skandynawii. In essence, Austria has three main geographical areas. Podczas wojen przeciwko rewolucyjnej Francji i Napoleonowi Austria utraciła Belgię, a w 1809 roku ziemie zagarnięte w III rozbiorze Polski[7]. Austria is a federal parliamentary republic with a head of government - the chancellor - and a head of state - the president. Państwa Islamskiego (IS) w poniedziałek w Wiedniu otworzył ogień do przypadkowych osób, zabijając 4 i raniąc 23. The following ranked list of Austrian states cites official Statistik Austria population on 1 January 2015. Austria recorded a Government Budget surplus equal to 0.70 percent of the country's Gross Domestic Product in 2019. Shop Apple products in the Jetshop now. (Bundes)land is commonly rendered as "state" or "province" in English. Stolica Austrii – Wiedeń – stanowi od 1986 oddzielny kraj związkowy. W październiku 1955 roku parlament uchwalił ustawę o wieczystej neutralności Austrii. The federal constitution initially granted all legislative powers to the states, but many powers have been subsequently taken away, and only a few remain, such as planning and zoning codes, nature protection, hunting, fishing, farming, youth protection, certain issues of public health and welfare and the right to levy certain taxes. Część reform cofnięto w wyniku oporu mieszkańców państwa (głównie na Węgrzech)[7]. Powierzchnia Austrii wynosi 83 854 km²[4]. The other five states, in contrast, are located in the Alps and thus are comparatively unsuitable for agriculture. Links to external websites are provided as a convenience and should not be construed as an endorsement by the U.S. Department of State of the views or products contained therein. The majority of the land area in the states of Upper Austria, Lower Austria, Vienna, and Burgenland is situated in the Danube valley and thus consists almost completely of accessible and easily arable terrain. The highest ski resorts for skiing in Austria (Österreich) extend up to an altitude of 3,440 metres (Pitztal Glacier (Pitztaler Gletscher)). Od 1995 Austria należy do Unii Europejskiej. Wykres liczby ludności Austrii w okresie ostatnich 140 lat (w tys. Przez Austrię przepływa Dunaj (na odcinku o długości 350 km). Austrian Länder are endowed formally and practically with a much smaller degree of autonomy than American or German states. Austria ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg komunikacyjnych. Austria zachowuje militarną neutralność i nie należy do żadnego paktu wojskowego. Austria, officially the Republic of Austria, is a landlocked country in East Central Europe which borders the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, and Switzerland. You are sure to have many questions about your trip. W 1156 roku uzyskali oni od Fryderyka I Barbarossy tytuł książęcy. Ustrój Austrii reguluje konstytucja z 1 października 1920 r. Austria nie jest członkiem żadnego paktu wojskowego; narzucony jej 15 maja 1955 przez Wielką Brytanię, USA, ZSRR i Francję Traktat państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej demokratycznej Austrii (będący traktatem mającym rangę konstytucyjną) zobowiązuje ją do zachowania „wieczystej neutralności”. „Wielka koalicja” rządziła ponownie w latach 1987–1999[7]. Both regional and federal governments exercise executive power. Il trattato di Stato austriaco (in forma completa: trattato di Stato per la re-istituzione di un'Austria indipendente e democratica, firmato a Vienna il 15 maggio 1955; in tedesco: Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, gegeben zu Wien am 15. Chociaż Austria była i jest krajem niemieckojęzycznym, nie rozwinęła się tam nigdy poza okolicami Salzburga i krajami jej podległymi, jak Czechy, silna formacja protestancka. The Landeshauptmann is elected by the Landtag, though in practice he or she is the leader of the majority party or coalition in the Landtag. Social insurance in the stricter sense is composed of three schemes: 1. pension insurance 2. health insurance 3. work accident insurance. Na mocy traktatu pokojowego w Saint-Germain-en-Laye Austria objęła tylko rdzenne ziemie dawnego księstwa, oraz ograniczono liczebność jej armii i zabroniono połączenia z Niemcami (Anschluss). As observed on the physical map of Austria, the country had diverse topography with a large part of the land being mountainous. Österreich, [ˈøːstɐraɪç] ( odsłuchaj)), Republika Austrii (niem. Please use our online-tool for reservations. 11,5% Austriaków nie deklarowało żadnej przynależności religijnej[13]. Wśród austriackich architektów i malarzy należy wymienić takie nazwiska jak: Johann Bernhard Fischer von Erlach, Otto Wagner, Adolf Loos, Hans Hollein, Ferdinand Georg Waldmüller, Rudolf von Alt, Hans Makart, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Carl Moll, czy Friedensreich Hundertwasser. Rolnictwo rozwinęło się na 42% powierzchni kraju[4]. austrofaszyzmu[7]. The mayor has the rank of a state governor, while the city council also functions as a Landtag. The neighbouring Federal People's Republic of Yugoslavia acceded to the treaty subsequently. [1] Areas are given in square kilometres, population density is expressed in inhabitants per square kilometre. The data presented here is experimental. If you are living in Austria by 31 December 2020, you will be able to count future social security contributions towards meeting the qualifying conditions explained in the new State … Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 29 i jest jednym z najniższych na świecie. Dane dotyczące PKB na podstawie szacunków. Austriackie siły zbrojne szkolone są wyłącznie na potrzeby obrony granic państwowych. km[4]. Z austriacką operą związane są zresztą jeszcze nazwiska librecistów i tu trzeba choćby wspomnieć Lorenzo Da Pontego i Pietra Metastasia. 18 December: The government have announced stricter lockdown rules from 26 December. Austria is a land of lakes, many of them a legacy of the Pleistocene Epoch (i.e., about 2,600,000 to about 11,700 years ago), during which glacial erosion scooped out mountain lakes in the central Alpine district, notably around the Salzkammergut. In: Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 (AAR14). Discover the new iPhone models, iPads, Apple Watch and accessories such as charging cables, keyboards and more at the Austrian Jetshop and collect Miles & More award miles with every purchase. p.n.e., zaś Scytowie ustąpili Celtom w IV w. p.n.e. Na przykład w południowych Alpach Ötztalskich, największym przylegającym obszarze lodowca w Austrii, powierzchnia lodowca zmniejszyła się z 144,2 km² w 1969 r. do 126,6 km² w 1997 r. i 116,1 km² w 2006 r. Osunięcia ziemi, lawiny błotne, skały i inne zjawiska grawitacyjne znacznie zwiększają się w regionach górskich. Naddniestrzańska Republika Mołdawska nie jest uznawana przez żadne w pełni suwerenne państwo. Za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych trzeba płacić. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych, do 22 lutego 2007 wchodził w skład UE jako integralna część Gwadelupy, ponownie jako część Unii od 1 grudnia 2009, do 22 lutego 2007 wchodził w skład UE jako integralna część Gwadelupy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Park Narodowy Jezioro Nezyderskie-Seewinkel, World Economic Outlook Database, April 2018, https://ccca.ac.at/wissenstransfer/apcc/apcc-aar14, Österreich-WahlHaider will Kanzler werden, Europejska Konferencja Ministrów Transportu, https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Austria&oldid=61655971, Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Ponad połowa kraju znajduje się w Alpach. Jednak w XVIII wieku cesarz Józef II Habsburg skonfiskował część majątków kościelnych, przekazując je na szkolnictwo, wojsko i administrację, zakazał także pielgrzymek. Konkurs Piosenki Eurowizji. W 1713 roku ustanowiono sankcję pragmatyczną (przewidującą dziedziczenie całości monarchii przez córkę Karola VI, Marię Teresę). Autogas, LPG. Austria wzięła udział w pierwszym i trzecim rozbiorze Polski. Tu urodzili się bracia Józef i Michael Haydn oraz Johann Strauss ojciec, syn i wnuk, Josef Strauss i Eduard Strauss. Kryzys klimatyczny wpływa na Austrię na różne sposoby. W 1775 roku, po wojnie z Turcją, Austria zdobyła Bukowinę. The country covers an area of 83,871 km², making Austria somewhat smaller than Portugal (92,090 km²), or slightly smaller than the U.S. state of Maine. W latach 1809–1813 monarchia pozostawała w nierównoprawnym sojuszu z Francją. Rekordową temperaturę odnotowano 3 sierpnia 2013 w miejscowości Dellach im Drautal w Karyntii +39,9 °C. W latach 1945–1966 władzę sprawowały rządy koalicyjne chadeków i socjaldemokratów (tzw. W 1918 roku proklamowano republikę. Atlantyckie na północnym zachodzie, przez co klimat charakteryzuje się niskim ciśnieniem, łagodnym powietrzem z Prądu Zatokowego oraz dużymi opadami. Od 1995 Austria należy do Unii Europejskiej . Amnestia z 1948 roku zahamowała proces denazyfikacji Austrii[7]. Lower Austria ranks only fourth in population density even though it contains Vienna's suburbs; this is due to large areas of land being predominantly agricultural. Anschluss został zrealizowany wraz z wkroczeniem Wehrmachtu do Austrii 12 marca 1938. Austro-Węgry zostały głównym sojusznikiem Niemiec. Christmas opening hours museums. Ma duży wpływ na północne stoki Alp, Prealpy oraz dolinę Dunaju. Wielu znanych naukowców, ekonomistów, psychologów czy filozofów także pochodziło z Austrii. Bezrobocie w zależności od metody liczenia wynosi 4,4% albo 6,8%. W latach 1686–1688 Habsburgowie władali całymi Węgrami[7]. Republika Kosowa jednostronnie ogłosiła niepodległość, która jest uznawana przez 112 ze 193 państw członkowskich ONZ. When meeting as a city council, the deputies can only deal with city affairs; when meeting as a Landtag, they can only deal with state affairs. For a melange in the lounge. Od VI do VIII wieku tereny obecnej Austrii zajęli osadnicy słowiańscy i bawarscy[7]. You are about to leave travel.state.gov for an external website that is not maintained by the U.S. Department of State. The wealthy alpine state of Vorarlberg is something of an anomaly due to its small size, isolated location and distinct Alemannic culture. [4], Distribution of seats in the Austrian Landtage, List of Austrian states by Human Development Index, Parties and Elections in Europe – Austria (States), Table of administrative divisions by country, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=States_of_Austria&oldid=990494219, First-level administrative country subdivisions, Articles with unsourced statements from November 2013, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 24 November 2020, at 20:09. Iliryjscy przybysze ustąpili miejsca Scytom w VII w. Na wschodzie Austrii znajduje się Kotlina Wiedeńska, a także Mała Nizina Węgierska z Jeziorem Nezyderskim[4]. W 1804 roku Franciszek II przyjął tytuł cesarza austriackiego (jako Franciszek I)[7]. Austria (German: Österreich; officially called Republic of Austria), is a country in Central Europe.Around Austria there are the countries of Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Italy, Switzerland, and Liechtenstein.Currently, the chancellor is Sebastian Kurz.The previous chancellor was Brigitte Bierlein (2019). Zobacz też: Tę stronę ostatnio edytowano 12 gru 2020, 23:23. W skład Austrii wchodzi dziewięć krajów związkowych (Bundesland). 8 December: From 19 December 2020, if you are travelling from a risk area, you will have to quarantine for 10 days upon arrival in Austria. Accordingly, the population of what now is the Republic of Austria has been concentrated in the former four states since prehistoric times. Only material catalogued in RePEc is considered. Od 1952 roku kraj gospodarczo rozwija się w szybkim tempie. Celtowie założyli na tych ziemiach pierwsze organizacje państwowe (największe z nich: Recja i Noricum)[7]. Austrian Airlines: Austria package to secure Vienna as an operating centre and air transport hub and Austrian Airlines as a brand ; Finance Minister Blümel: deferral of loan repayments for private individuals and micro-enterprises extended by four months ; July 2020. Pod koniec XIX wieku duże poparcie zdobyli socjaldemokraci i ludowcy (dążący do połączenia Austrii z Niemcami Hohenzollernów)[7]. W 1946 i w 1947 roku uchwalono ustawy o narodowych socjalistach, które zapoczątkowało denazyfikację[7]. W XXI wieku spodziewany jest wzrost opadów w półroczu zimowym i spadek w półroczu letnim. Uprawia się głównie zboża, winorośl i ziemniaki. Austria recorded a government debt equivalent to 70.40 percent of the country's Gross Domestic Product in 2019. Szczególną rolę w szybkim wzroście gospodarczym Austrii zapewnia tzw. The city-state of Vienna was a part of Lower Austria up until 1921. w dolinie Dunaju, do −10 °C na obszarach górskich. Your travel briefing – guidelines for travelling safely. They are organised in an umbrella organisation called ‘Main Association of A… Austria ( niem. ul. W 2000 chadecki polityk W. Schüssel utworzył rząd ze skrajnie prawicową Partią Wolnościową. W tym samym roku Austria przystąpiła do planu Marshalla. Długość całkowita granic lądowych: 2832 km. Po 1867 roku sytuację wewnętrzną komplikowała trudność uzgodnienia dążeń i interesów kilkunastu narodów wchodzących w skład monarchii. Rząd jednak nie zdecydował się na tę zmianę i państwo nadal zachowuje militarną neutralność. W wyborach parlamentarnych 23 września 2013 r. mandaty zdobyli kandydaci socjaldemokratyczni SPÖ (52), chadeccy ÖVP (47), skrajnej prawicy FPÖ (40), zielonych (24), do parlamentu weszły także dwa nowe ugrupowania: Team Stronach (11), NEOS – Nowa Austria (9). As home to majestic mountains, opulent palaces, and high culture, Austria's attractions are classically sumptuous and enduring. Österreich, [ ˈ ø ː s t ɐ r a ɪ ç] ( odsłuchaj) ), Republika Austrii (niem. W Austrii funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. na tereny należące obecnie do Austrii, przybyli przybysze prawdopodobnie pochodzenia iliryjskiego, którzy rozwinęli tutaj kulturę epoki żelaza (okres halsztacki)[7]. External Link. Even so, Austrians tend to identify passionately with their respective Land and often defend what little independent governance their states have. Kryzys gospodarczy, wraz z narastającymi konfliktami społecznymi i nastrojami rewolucyjnymi doprowadziły do objęcia władzy przez zwolenników tzw. W latach 1867–1868 Austria przekształciła się w dualistyczną monarchię Austro-Węgry[7]. Na pozostałych terenach nisko położonych opady roczne wynoszą od 600 do 900 mm. W 2010 roku katolicyzm wyznawało około 64,5% mieszkańców. Please note, the Austrian States Archives opened the access to order up to 6 boxes of archival material for your research in our reading rooms. The nine states (Bundesländer) of Austria in alphabetical order are:[2]. DISCLAIMER By implementing the new EU General Data Protection Regulation (GDPR) we would like to inform you that your personal data is only being saved and used for information purposes about the activities of the Austrian Embassy and Austrian Cultural Forum in Washington, DC. A total of 22 social insurance institutions provide health, pension and work accident insurance cover. The Austrian State Treaty or Austrian Independence Treaty re-established Austria as a sovereign state. Social insurance in Austria is based on the principles of mandatory insurance, solidarity and autonomy. Their terrain is also relatively unfavourable to heavy industry and long-distance trade. The majority of the land area in the states of Upper Austria, Lower Austria, Vienna, and Burgenland is situated in the Danube valley and thus consists almost completely of accessible and easily arable terrain. Useful. Uzbrojenie sił lądowych Austrii (2014) składało się z: 162 czołgów oraz 630 opancerzonych pojazdów bojowych[12]. Austria, z racji braku dostępu do morza, dysponuje jedynie dwoma rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi oraz siłami powietrznymi[12]. Po wyborach parlamentarnych 1 października 2006 r. mandaty zdobyli kandydaci socjaldemokratycznej SPÖ (68), chadeckiej ÖVP (66), Zieloni (21), prawicowe FPÖ (21) oraz BZÖ (7). km (32,386 sq mi) in south-central Europe. For the purpose of the above list, a city is a community defined to be a city by Austrian law; a town is a community not defined to be a city. W Austrii występuje piętrowość klimatyczna. Z o.o. Noricum i Recja znalazły się pod panowaniem rzymskim. W 1335 roku Austria przyłączyła do siebie Karyntię i Krainę, w 1363 roku Tyrol, w 1368 roku Bryzgowię, a w 1382 roku Triest[7]. Ryzyko pożarów lasów wzrośnie w Austrii. Many of Austria's cities have population figures on the order of ten thousand inhabitants; some are even smaller. The Lowlands of the east and southeast are the country's agriculture center. powstały prowincje o tych nazwach. Republik Österreich, [ʀepuˈbliːk ˈøːstəʀaɪ̯ç] ( odsłuchaj)) – państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu. Austria is a federal republic made up of nine states, known in German as Länder. osób). It is primarily financed by employers’ and employees’ contributions under the pay-as-you-go system. Występuje on we wschodniej części kraju. W 2004 roku rolnictwo zaspokoiło 90% potrzeb państwa i przyniosło 1,5% produktu krajowego brutto[4]. Kanclerzem pozostał Werner Faymann (koalicja SPÖ i ÖVP). It officially came into force on 27 July 1955. The alpine state of Tyrol, the less alpine but geographically more remote state of Carinthia, and the non-alpine but near-exclusively agricultural state of Burgenland are Austria's least densely populated states. All other matters, including but not limited to criminal law, civil law, corporate law, most aspects of economic law, defense, most educational matters and academia, telecommunications, and much of the healthcare system are regulated by federal laws.